Piec chlebowy

Popularno?? pizzy w naszym kraju jest ogromna dlatego zdecydowali?my si? wzbogaci? nasz? ofert? i doda? do niej tak?e ogrodowy piec do pizzy. Osoby posiadaj?ce w?asn? dzia?k? czy przydomowy ogród na pewno doceni? bogate mo?liwo?ci, jakie daje posiadanie takiego urz?dzenia. Jest to doskona?a alternatywa dla grilla, która pozwala ponadto nada? przestrzeni niezwykle eleganckiego klimatu. ?aden z Pa?stwa go?ci nie b?dzie móg? si? oprze? daniom przygotowanym przez nasz piec do pizzy. Ogrodowy wariant tego produktu zosta? nie tylko specjalnie przystosowany do u?ytku poza domem, ale i wygl?da niezwykle estetycznie na tle otaczaj?cej go zieleni.

Ka?da okazja, któr? u?wietni nasz ogrodowy piec do pizzy przerodzi si? na pewno w bardzo udane wspomnienia. To co charakteryzuje, ka?dy z naszych pieców do pizzy to:
- ogrodowy design,
- szybki proces rozgrzewania paleniska,
- powolne oddawanie ciep?a,
- ?atwo?? czyszczenia,
- wysoka jako?? wykonania,
- klimat i cudowny zapach potraw w nim przygotowanych (nie tylko domowej pizzy).

Ka?dy kto ma ogród powinien mie? taki piec do pizzy, a my to Pa?stwu umo?liwiamy (w atrakcyjnej cenie)!

Aktualności


Kontakt

Tel. 722 00 30 20

biuro@kominki-deluxe.pl

ul. Wojska Polskiego 78
46-380 Dobrodzień


Porady eksperta dot. kominków szamotowych oraz pieców chlebowych i do pizzy PORADY
EKSPERTA

Pobierz katalog produktów firmy Kominki Deluxe POBIERZ
KATALOG